Tra cứu đơn hàng

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng của tôi?

Bạn vào phần menu ngang Header thấy biểu tượng tra cứu đơn hàng thì bạn điền thông tin đầy đủ và click vào mục tra cứu, mọi thông tin đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị đầy đủ.